Jak se chovat ve studiu

Kodex chování

Studio využívá více lektorů a je třeba brát ohled jeden na druhého.
Vracejte prosím sál do stavu, v jakém jste ho našli při příchodu. Zde je pár základních pravidel, která nám pomohou udržovat prostory čisté a vždy připravené pro dalšího lektora.

 • Choďte do sálu jen v čisté obuvi nebo naboso.
 • Dávejte pozor, abyste ostrými podpatky nepropíchli podlahu (baletizol).
 • Nedotýkejte se prosím zrcadel.
 • Vybavení vracejte na své místo.
 • Použité nádobí umyjte a vraťte do sálu (v kuchyňce se ztrácí).
 • Lahve a další odpadky rovnou vyhoďte.
 • Pokud vznikne nějaký větší nepořádek, ukliďte ho. Koště, smetáček a lopatku najdete v šatně.
 • Robotický vysavač použijte jen v případě nutnosti a po domluvě.

Než sál opustíte

 • Vytáhněte větrák a konvici ze zásuvky.
 • Odpojte hudbu ze zásuvky.
 • Zavřete okna.
 • V průběhu léta zatáhněte závěsy (kvůli sluníčku).
 • Zhasněte.
 • Zamkněte dveře od sálu a šatny.
  Pokud odcházíte později večer, tak i dveře na patře s mříží a vchodové dveře (po 20h).

Pamatujte, že sál se nachází na patře s dalšími kancelářemi a má tak společné prostory (kuchyňka, chodba, záchody). Dveře od schodiště nechávejte otevřené jen po nejnutnější dobu, při příchodu lidí na vaši lekci, a zamykejte si během lekce šatnu s věcmi. Za ztráty neručíme!

Pronájmy na sebe těsně navazují. Přijďte dříve do šatny, abyste se stihli vyměnit se skupinou, která bude končit. Vždy se domluvte, zda po odchodu má lektor, který odchází, šatnu zamknout a zda máte klíče u sebe na sále.

Bohužel, není v mých silách zajistit toaletní papír na společných záchodech. V šatně by měl být k dispozici toaletní papír pro případ nouze. Vracejte ho vždy zpět do šatny. Pokud chcete mít jistotu, přineste si svůj, můžete si ho nechat v šatně.

Někdy nastanou problémy s odemykáním sálu. SHLÉDNĚTE PROSÍM TOTO VIDEO.

V případě jakéhokoli dotazu nebo problému mě kontaktujte na čísle 601 251 611.