fbpx

Ochrana soukromí a nakládání s osobními údaji

Ochrana soukromí a nakládání s osobními údaji

Zde se dozvíte, jak nakládáme s osobními údaji, které nám při přihlášení na kurz, workshop či další událost poskytujete. Nemusíte se obávat, všechny údaje jsou u nás v bezpečí a vaše data nikomu neprodáváme.

Ing. Kateřina Bedlivá považuje od Vás získané osobní a další údaje za přísně důvěrné. Při jejich zpracovávání se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a osobní data rovněž zpracovává v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), též nazývaným jako GDPR.

Každý uživatel má právo být informován jaké údaje o něm Ing. Kateřina Bedlivá eviduje, a má nárok tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Každý uživatel může také požádat o okamžité vymazání veškerých svých osobních údajů, ale ztrácí tím možnost získávat další informace a nabídky. Žádost o vymazání je možné zaslat na email info@katybedliva.cz.

Upozorňujeme, že zákonem vyžadované informace uchovávat musíme i přes Vaši žádost.