fbpx

Flexi & Mobi Online – materiály

Flexi & Mobi Online je koncept, který lidem pomáhá zlepšit si flexibilitu i mobilitu. Tvoří ho programy v různých úrovních náročnosti. 

Úroveň Flexi 1 se od těch následujících podstatně liší. Vzhledem k tomu, že se jedná o programy pro úplné začátečníky, cílem je vybudovat v účastnících základní cvičební návyky, které tělo komplexně připraví na rozvíjení flexibility a mobility. Tyto programy probíhají 5 týdnů a celou dobu se cvičí jednou týdně LIVE s Michalem a jednou týdně samostatně ze záznamu. Tuto úroveň dělíme na začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé.

Následující úrovně pak označujeme jako „Profi Level“. Předpokládá se, že na této úrovni už účastníci mají potřebné zkušenosti s tréninkem flexibility a chtějí se dopracovat k náročnějším prvkům jako je provaz, rozštěp nebo most. Tyto programy jsou určené pro 6 týdenní trénink, nicméně výuka samotná probíhá pouze ve třech týdnech. První týden je vysvětlen trénink na záda, druhý týden trénink na nohy, třetí týden pak probíhá teoretická lekce včetně diskuse.

Ať už trénujete na jakékoliv úrovni, je třeba trénink po 6 týdnech obměnit, jinak přestane být efektivní. Na další úroveň se můžete posunout i v případě, že některý z cviků nezvládáte.

 

Zhlédli jste už tato videa?

Rozhovor s Michalem o flexibilitě

Michalovo P+P+T

Prvky, jak ano a jak ne

Katy o svém tréninku flexibility